RSS
A A A

Status prawny

Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy i Miasta Dobczyce.

Placówka działa na podstawie:

  • uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 11.06.2003 r. Nr XII/78/03
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późn. zm./
  • ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148/


Opublikował: Tomasz Ciętak
Publikacja dnia: 29.03.2012
Podpisał: Tomasz Ciętak
Dokument z dnia: 29.03.2012
Dokument oglądany razy: 1 226